Plzeňský Prazdroj vyhlašuje dotační program na podporu komunitních akcí a vzdělávacích veřejně prospěšných aktivit ve vztahu k oživování veřejného prostoru v Plzni. Podporovanými aktivitami jsou například:

  • Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí za účelem oživení veřejného prostoru.
  • Revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutíNávrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek.
  • Zvýšení bezpečnostních prvků silničního provozu a zkvalitnění veřejných bezbariérových přístupůKomunitní zahradnictví, úklidové akce, okrašlovací aktivity.
  • Obnova tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí.
  • Aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolek,
  • obecně prospěšná společnost,
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
  • ústav,
  • příspěvková organizace.

Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem
stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů.

Maximální výše dotace činí 500 tis. Kč. Spoluúčast není vyždadována.

(Visited 50 times, 1 visits today)