Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Žádat o nadační příspěvek mohou podat:

 • právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením
  nervového systému, tj. zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby), ústavy,  příspěvkové organizace,
 • fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému (dále jen fyzické osoby) nebo jejich
  zákonní zástupci.

Nadace NEposkytuje nadační příspěvky na:

 • pomůcky pro volnočasové aktivity,
 • lázně a terapie,
 • opravu a úpravu bytu,
 • automobil, opravu či úpravu automobilu ,
 • iPady, tablety, počítače,
 • výtahy a zvedací plošiny,
 • asistenční psy,
 • motomed.

Uzávěrka žádostí o dotaci je 15. 5. 2017

(Visited 49 times, 1 visits today)