Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících. Podporovanými aktivitami jsou:

  • vzdělávání pracovníků přímé péče,
  • terénní zdravotní a sociální služby,
  • vybavení zařízení,
  • pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Žádosti o příspěvek z programu Paliativní péče mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: obecně prospěšné společnosti, ústavy, občanská sdružení (spolky), evidované právnické osoby (církevní).

Uzávěrka žádostí je 20. 9. 2017.

(Visited 39 times, 1 visits today)