Výbor dobré vůle Olgy Havlové v programu Senior nabízí pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Prioritou programu pro jaro 2017 je podpora vzdělávání zaměstnanců v zařízeních pro seniory a podpora inovativních projektů. Prioritou programu pro podzim 2017 je vybavení v zařízeních pečujících o seniory.

Uzávěrka pro žádosti o dotace z programu Senior je 20. 9. 2017.

(Visited 43 times, 1 visits today)