Nadace rozvoje občanské společnosti vypisuje výzvu pro dotace na podporu včasné krizové pomoci dětem (děti a mládež do 18 let). Prioritou programu Včasná péče je raná péče o dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte. Podporovanými aktivitami jsou:

  • rozšíření dostupnosti služeb prioritních oblastí.
  • posílení kapacit poskytovatelů služeb v prioritních oblastech.
  • podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.

Oprávněnými žadateli jsou NNO poskytující služby v oblasti krizová pomoc nebo služby rané péče. Přípustné jsou následující právní formy NNO:

  • spolek,
  • zapsaný spolek,
  • obecně prospěšná společnost,
  • účelové zařízení registrované církve,
  • ústav.

Maximální výše dotace je 700 tis. Kč.

Každá organizace může podat pouze 1 žádost zaměřenou na pouze 1 oblast služeb.

(Visited 43 times, 1 visits today)