OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ: průběžná do 30. 9. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. „šablony“) zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce.

Více informací

Liberecký kraj – kompenzační pomůcky ve školách: do 21. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obecních škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (výzva 57): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (56. výzva): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační progam vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

Kraj Vysočina – dofinancování EU vzdělávacích projektů: průběžně do 30. 11. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zapojení níže uvedených subjektů do evropských vzdělávacích projektů. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ (výzva 35): průběžná do 30. 9. 2017

Oprační program Věda, výzkum, vzdělávání vydal výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. šablony) pro střední a vyšší odborné školy. Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy1 v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ Praha (výzva 42): průběžná do 30. 9. 2017

Oprační program Věda, výzkum, vzdělávání vydal výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. šablony) pro střední a vyšší odborné školy v Praze. Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy1 v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

VDV – stipendia: do 25. 8. 2016

VDV – STIPENDIA: DO 25. 8. 2016

O stipendia Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové pro nadané děti se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z dětských domovů ke studiu na SŠ, VOŠ či VŠ (max. do 26 let) v ČR mohou požádat studenti nebo jejich zákonní zástupci do 25. 8. 2016.