Integrovaný regionální operační progam vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Typy podporovanch aktivit: stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního,  základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Podporovane aktivity:

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s  vybudováním infrastruktury pro zájmové,  neformální a  celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Uzávěrka žádostí o dotaci je 14. 4. 2017.

(Visited 47 times, 1 visits today)