Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obecních škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

  • pořízení kompenzačních pomůcek a podpůrných opatření pro žákyse speciálními vzdělávacími potřebami.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • mateřské školy,
  • základní školy,
  • střední a vyšší odborné školy

na území Libereckého kraje.

O dotaci nemohou žádat:

  • příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem,
  • příspěvkové organizace zřizované MŠMT.

Každý žadatel může podat pouze 1 žádost.

Dotace může činit max. 90 tis. Kč. Spoluúčast je min. 30 %.

(Visited 37 times, 1 visits today)