Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. „šablony“) zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce.

Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč. Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.

Oprávnění žadatelé jsou:

  • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.
  • Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.

Každý žadatel může v rámci této výzvy, nebo výzvy č. 02_16_042 (pro území hlavní města Praha) podat pouze jednu žádost o podporu.

Výzva je průběžná s uzávěrkou 30. 9. 2017.

(Visited 54 times, 1 visits today)