Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 11. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

VDV – Fond vzdělání: do 25. 8. 2017

O stipendium nebo jednorázový příspěvek mohou žádat studenti SŠ, VOŠ, VŠ v České republice.

Více informací

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 31. 8. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

Kraj Vysočina – stipendia VŠ: do 31. 7. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Kraj Vysočina – stipendia SŠ: do 31. 5. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 4. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

Více informací

NČLF – stipendia: do 24. 3. 2017

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na tvůrčí či cestovní stipendia pro zahraniční cesty spojené s kulturní činností nebo výzkumem v oblasti kulturních věd:

Více informací

VDV – Fond vzdělání: do 25. 2. 2017

O stipendium nebo jednorázový příspěvek mohou žádat studenti SŠ, VOŠ, VŠ v České republice.

Více informací

VDV bude poskytovat nová stipendia

Výbor dobré vůle Olgy Havlové se rozhodl pro novou formu pomoci – tentokrát pro stipendia. Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt VDV, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 nadaným studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Více informací

Světluška – stipendia: do 7. 9. 2016

O stipendium až 40 tis. Kč/akademický rok mohou požádat Nadační fond Světluška studenti SŠ nebo VŠ s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením.