Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na tvůrčí či cestovní stipendia pro zahraniční cesty spojené s kulturní činností nebo výzkumem v oblasti kulturních věd:

  • literatura: na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu.
  • dramatická tvorba: na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu; na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu.
  • publicistika: na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu.
  • věda: cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let.

Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let). Stipendia na teatrologické studie budou uděleny pouze na knižní práce, netýkají se tedy studií v odborných časopisech.

Uzávěrka 1. kola žádostí o stipendia NČLF je 24. 3. 2017.

(Visited 73 times, 1 visits today)