Výbor dobré vůle Olgy Havlové se rozhodl pro novou formu pomoci – tentokrát pro stipendia. Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt VDV, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 nadaným studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Podmínky pro získání stipendia:

  • studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu),
  • věk do 30 let,
  • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované),
  • sociální handicap,
  • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.
(Visited 62 times, 1 visits today)