Česká pojišťovna – různé oblasti: do 17. 11. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Plzeňský kraj – děti, mládež, sport: do 15. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

VDV – Fond vzdělání: do 25. 8. 2017

O stipendium nebo jednorázový příspěvek mohou žádat studenti SŠ, VOŠ, VŠ v České republice.

Více informací

NTM – 2. kolo: do 24. 8. 2017

Nadace Terezy Maxové letos opět podpoří projekty zaměřené na pomoc dětem v dětských domovech a v pěstounských rodinách.

Více informací

Česká pojišťovna – různé oblasti: do 19. 5. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

NROS – raná péče: do 12. 5. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti vypisuje výzvu pro dotace na podporu včasné krizové pomoci dětem (děti a mládež do 18 let). Prioritou programu Včasná péče je raná péče o dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – dětské tábory: do 5. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu vícedenních venkovských Plzeňského kraje (kromě příměstských) táborů pro děti a mládež. Tábory mohou trvat max. 7 dní.

Více informací

Liberecký kraj – kultura v ZŠ: do 30. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje:

Více informací

Liberecký kraj – environmentální kroužky: do 28. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – environmentální výchova: do 28. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách i při volnočasových aktivitách. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací