Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách i při volnočasových aktivitách. Podporovanými aktivitami jsou:

 • podpora činnosti středisek ekologické výchovy,
 • podpora činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty,
 • osvětová a publikační činnost,
 • školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí,
 • organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • NNO (zapsané spolky, o.p.s., aj.),
 • obce,
 • příspěvkové organizace (vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje),
 • obchodní korporace,
 • podnikající fyzické osoby – OSVČ,
 • fyzické osoby nepodnikající.

Každý žadatel může podat pouze 2 žádosti.

Dotace může činit max. 100 tis. Kč. Spoluúčast je min. 30 %.

(Visited 38 times, 1 visits today)