Česká pojišťovna – různé oblasti: do 17. 11. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Česká pojišťovna – různé oblasti: do 19. 5. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Kraj Vysočina – bezpečnost silniční dopravy: do 28. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Granty Škoda – doprava: do 13. 4. 2017

V okresech Mladá Boleslav, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a okresech přilehlých k těmto třem základním okresům firemní granty mohou podpořit:

Více informací

Plzeňský kraj – prevence kriminality: do 30. 3. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na programy prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v oblasti dopravní bezpečnosti: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – bezpečnost na hřištích: do 13. 3. 2017

Program Bezpečné branky 2017 je vyhlášen s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek.

Více informací

Nadace ČEZ – Oranžový přechod: do 28. 2. 2017

Nadace ČEZ vypsala grantový program na budování a úpravu silničních přechodů pro chodce.

Více informací

Olomoucký kraj – doprava: do 24. 2. 2017

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování bezpečnostních prvků a bezbarérových míst na silnicích všech tříd. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích především v průtazích obcí, zvyšování bezpečnosti chodců a zpřístupňování dopravní infrastruktury osobám se sníženou schopností pohybu a orientace pomocí realizace bezpečnostních opatření.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací

Olomoucký kraj – cyklostezky: do 24. 2. 2017

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování a úprav cyklostezek. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací