Nadace ČEZ vypsala grantový program na budování a úpravu silničních přechodů pro chodce.

  • Oprávnění žadatelé: města a obce v ČR.
  • Maximální výše příspěvku: 120 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2017.

(Visited 24 times, 1 visits today)