Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování a úprav cyklostezek. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Oprávněnými osobami jsou:

  • obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Maximální výše dotace je 2,5 mil. Kč. Minimální spoluúčast je 50 %.

(Visited 42 times, 1 visits today)