NROS – překlenovací úvěr: do 6. 11. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 25. 9. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

Komentář: situace je horší, než MMR připouští

Ministryně Karla Šlechtová (MMR) se domnívá, že po roce 2020 je ohroženo čerpání dotací z EU, neboť dle ní EU nemá ujasněnu strategii rozdělování dotací v příštím rámcovém programu. Věci se ovšem mají trochu jinak:

Více informací

Plzeňský kraj – investice pro venkovské spolky: do 12. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 3. 5. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

NKJ – akcelerátor NNO: do 30. 4. 2017

Nadace Karla Janečka vypisuje výzvu pro projekty zaměřené na změnu ve vzdělávání nebo podporu aktivni společnosti. Přihlášené projekty mohou absolvovat:

  • 6denní workshop ověřující životaschopnost projektu v počáteční fázi,
  • program připravující na investici projekty v pokročilejší fázi, které již mají prototyp a první uživatele,
  • impact investice (individuální a dlouhodobá spolupráce).

Podpora tedy není finanční, nýbrž primárně metodická.

Více informací

Ackee – mobilní aplikace pro NNO: do 30. 4. 2017

Společnost Ackee, vyvíjející mobilní aplikace, se rozhodla podpořit neziskové organizace tím, že pro jednu z nich vyvine zdarma mobilní aplikaci, web či obojí v hodnotě 1 mil. Kč, které mohou podpořit její činnost. Web či aplikace by neměly být jednorázové, ale přispívat dlouhodobě k podpoře organizace. O vytvoření aplikace mohou žádat:

Více informací

Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty: do 31. 3. 2017

Nadace ČEZ i letos vypsala program Zamestnanecké granty. Jedná se o akce, kdy zaměstnanci ČEZu mají možnost několik pracovních dní strávit prací pro neziskový sektor. Součástí grantu může být i malý finanční příspěvek.

Více informací

Jihočeský kraj – dotace úvěrů na předfinancování projektů EU: do 31. 3. 2017

Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, na které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Dotace bude poskytovaná na financování úroků z těchto úvěrů či půjček.

Více informací

ČSOB – rozvoj NNO: do 28. 2. 2017

Vaše neziskovka stagnuje? Nevíte, jak dál? Potřebujete poradit? Zkuste mentorský program ČSOB – sérii navazujících odborných workshopů Modrá akademie, podpořenou malým grantem:

Více informací