Operační program Praha – pól růstu vypsal výzvu pro dotace na modernizaci vybaveni pražských mateřských, základních a středních škol. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze. Podporovanými aktivitami jsou:

Mateřské školy:

 • učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben),
 • rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben),
 • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách,
 • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP).

Základní školy:

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy),
 • fyzická dostupnost a bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP),
 • rozvoj polytechnických dovedností,
 • práce s digitálními technologiemi pouze v návaznosti na uvedené kompetence,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pouze v návaznosti na rozvoj uvedených kompetencí.

Speciální základní školy:

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy),
 • rozvoj polytechnických dovedností,
 • práce s digitálními technologiemi pouze v návaznosti na uvedené kompetence,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pouze v návaznosti na rozvoj uvedených kompetencí.

Střední školy:

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
 • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP),
 • polytechnické vzdělávání,
 • práce s digitálními technologiemi pouze v návaznosti na uvedené kompetence,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pouze v návaznosti na rozvoj uvedených kompetencí.

Střední školy speciální:

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
 • polytechnické vzdělávání,
 • práce s digitálními technologiemi pouze v návaznosti na uvedené kompetence,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pouze v návaznosti na rozvoj uvedených kompetencí.

Podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli 4.2 (aktivity Tématu II nebo kombinace aktivit Tématu I a II v rámci jedné žádosti podané ve výzvě č. 21), např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit. Způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy ve specifickém cíli 4.2 (ESF). Realizace projektu bude podpořena za předpokladu schválení a realizace navazujícího projektu ve specifickém cíli 4.2 (ESF).

Uzávěrka výzvy je 30. 3. 2017.

(Visited 47 times, 1 visits today)