V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v Hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

  • rekonstrukce,
  • přístavby,
  • stavební úpravy

budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Oprávněnými žadateli jsou Hl. m. Praha, městské části a základní školy zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. 3. 2017.

(Visited 19 times, 1 visits today)