Ministerstvo životního prostředí vypisalo výzvu pro dotace na likvidaci nepotřebných vrtů. Cílem opatření je ochrana podzemních vod.

Základní aktivitou je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Oprávněnými žadateli jsou státní příspěvkové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. Maximální výše podpory činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Uzávěrka přihlášek je 28. 4. 2017.

(Visited 34 times, 1 visits today)