MŽP – pitná voda: do 30. 6. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Více informací

MŽP – vrty: do 28. 4. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypisalo výzvu pro dotace na likvidaci nepotřebných vrtů. Cílem opatření je ochrana podzemních vod.

Více informací

Plzeňský kraj – vodohospodářská infrastruktura: do 31. 3. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na investice do vodohospodářské infrastruktury. Účelem dotačního titulu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – voda: do 24. 3. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Podporované aktivity jsou:

Více informací

MŽP chystá nový dotační program pro úspory vody

Ministerstvo životního prostředí chystá pro české domácnosti nový dotační program, který by měl podpořit úspory při spotřebě vody. Dotovány by měly být nádrže na zachytávání dešťové vody (pouze v definovaných regionech, které byly v minulosti postiženy suchem) a systémy na sekundární využití tzv. „šedivé“ vody.

Více informací

Karlovarský kraj – vodohospodářské akce: DO 29. ÚNORA

Až 3 mil. Kč může obdržet projekt malých obcí do 2 tis. obyvatel, zaměřený na:

  • výstavbu/rekonstrukci ČOV včetně související veřejné kanalizace,
  • výstavbu/rekonstrukci veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel,
  • rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel,
  • vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení,
  • výstavbu/rekonstrukci přívodního/zásobovacího řadu pitné vody.