Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Projektový záměr je třeba dopředu konzultovat s pracovníky Magistrátu Libereckého kraje, a to z hlediska věcného, finančního, oprávněnosti žadatele i dalších. Program není určen pro žadatele, kteří nepodali žádost do některého z vyhlašovaných dotačních programů nebo jimž tato žádost byla zamítnuta.

(Visited 48 times, 1 visits today)