Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 11. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 31. 8. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

Kraj Vysočina – stipendia VŠ: do 31. 7. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 4. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

Více informací

OPPR – mateřské školy (výzva 19): do 22. 9. 2016

Hlavní město Praha, městské části Hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené Hl. m. Prahou a městskými částmi Hl. m. Prahy, NNO, veřejné vysoké školy a MŠ, ZŠ a SŠ na území Prahy mohou žádat o INVESTIČNÍ dotaci 500 tis. – 40 mil. Kč (dle aktivit, viz propozice) na rozšiřování kapacit mateřských škol na území Prahy z OP Praha – pól růstu. Podporované aktivity:
– Výstavba, přístavba či rekonstrukce objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče
o děti do 3 let v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
– Rekonstrukce, stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových zařízení nebo navýšení
stávajících kapacit zařízení péče o děti do 3, resp. 6 let na základě zákona o dětské skupině č. 247/2014
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

EU (Brusel) – zdravotnictví: do 6. 6. 2016

Organizace z veřejného sektoru zdravotnictví, výzkumný sektor, univerzity, vyšší odborné školy mohou podávat žádosti o projekt zabývající se veřejným zdravím. Do projektu by měly být zapojeny min. 3 země EU nebo spolupracující s EU (viz výzva).

Plný text výzvy k podávání projektů zde: http://ec.europa.eu/…/do…/health/hp-pj-2016-call-text_en.pdf

OP VVV pro vysoké školy: do 24. 3. 2016

Dotaci 10-60 mil. Kč/1 projekt mohou získat VŠ zaměřené na vzdělávání budoucích pedagogů. Podstatou projektů je povinné partnerství s jinými školami, které má zajistit praktické vyzkoušení nových didaktik či dalších materiálů určených pro toto vzdělávání budoucích učitelů.

VŠ: finišujete s přípravou? Do 10. 2. 2016

Už jen několik posledních dní zbývá do uzávěrky přihlášek projektů v probramu Erasmus+/Budování kapacit. VŠ mohou žádat o dotaci na modernizaci výuky i systémů řízení školy, na vývoj nových vzdělávacích programů, vytváření regionálních partnerství s lokálními firmami. To vše ve spolupráci se zahraničním partnerem. Uzávěrka je již na spadnutí: 10. února!