Ministryně Karla Šlechtová (MMR) se domnívá, že po roce 2020 je ohroženo čerpání dotací z EU, neboť dle ní EU nemá ujasněnu strategii rozdělování dotací v příštím rámcovém programu. Věci se ovšem mají trochu jinak:

  1. V programovém období 2021-27 již ČR nebude dostávat tolik dotací jako nyní proto, že podpora bude směřována více do Bulharska, Rumunska a Chorvatska, které do EU přistoupily až po České republice. Z tohoto důvodu lze očekávat, že EU dotace pro ČR budou zhruba vyrovnané s příspěvkem, který bude ČR platit do evropských fondů. Nyní je poměr nákladů a výnosu pro ČR přibližně 1:2,7 €.
  2. Dotace pro ČR budou sníženy také v důsledku toho, jak je Česká republika nebyla schopna vyčerpat v minulých rámcových programech. Zatímco v 7. rámcovém programu (2007-13) měla ČR zpoždění v administraci programů přibližně 1 rok, tj. nebyla schopna včas připravit pravidla programů a metodiky čerpání, takže první výzvy se začaly objevovat zhruba v polovině roku 2008, v 8. RP (20014-20) tento skluz narostl na roky dva. Důsledkem je, že do poloviny rámcového období, tj. do konce r. 2016, bylo vypsáno, vyhodnoceno a podepsány smlouvy ke schváleným projektům jen u minima výzev; a ačkoli se MMR v níže uvedeném článku chlubí, že smluvně vyčerpalo již 40 % alokace, skutečné čerpání se pohybuje mezi 10-15 % celkové alokace.
  3. MMR se poučilo ze zkušeností minulého rámcového programu, a tak jsou nová pravidla pro čerpání dotací ještě složitější a zmatenější než v 7. RP a nový program pro administraci projektů na straně příjemce i administrátora ještě komplikovanější a méně spolehlivý, než Benefit, blahé paměti. V této situaci nelze oprávněně předpokládat, že 2letý skluz při spuštění 8. RP bude během zbývající doby dohnán a přidělené dotace budou vyčerpány na 100 %. A nepomůže tomu ani zvýšený podíl různě šablonovitých projektů, které se ministerstva snaží vypisovat ve stále větším objemu.
  4. Vliv na výši dotací přidělených ČR pro období 2021-27 bude mít také mezinárodní situace a politika ČR vůči EU.

Rozmanité typy neziskových organizací si v posledních 10-15 letech zvykly žít především z EU dotací, na nichž se řada z nich stala prakticky závislou. Je třeba však počítat s tím, že po roce 2022 tento penězovod výrazně změní svůj tok a objem; a začít se na tuto situaci připravovat již nyní, třeba i prostřednictvím projektů, které se ještě budou moci uskutečnit ve zbývajících 3 letech 8. rámcového programu.

(Visited 83 times, 1 visits today)