Plzeňský kraj – publikace: do 30. 9. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – publikační činnost: do 30. 6. 2016

O dotaci 15 – 100 tis. Kč na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii kraje Vysočina mohou požádat města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované samosprávou nebo státní správou, neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve), podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby) nebo občané (nepodnikající fyzické osoby). Spoluúčast činí 50 %.

SFPK – filmová věda: do 22. 6. 2016

Státní fond podpory kinematografie vypisuje granty v oblasti Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy. Podporovanými aktivitami je:
1. Podpora výzkumu s důrazem na základní výzkum v oblasti české kinematografie
2. Podpora odborné publikační a konferenční činnosti
3. Podpora rozvoje oboru filmových a audiovizuálních studií
4. Zapojení filmových studií do evropského prostředí a posílení její mezinárodní konkurenceschopnosti
5. Podpora rozvoje kinematografie prostřednictvím kvalifikované reflexe
Žádost je zpoplatněna administrativním poplatkem 5 tis. Kč. Rozděleno bude 1 mil. Kč.