Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal výzvu pro projekty zaměřené na

Oprávnění žadatelé jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání
  ocenění „HR Award“.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
  obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:

 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoj a internacionalizace výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

V rámci výzvy není podporována:

 • Realizace výzkumných aktivit a transfer technologií.
 • Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků.
 • Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky).
 • Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce).
 • Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže (včetně možnosti výjezdu pro celou rodinu).
 • Školka či dětská skupina.

Místo realizace projektu je celá ČR, tj. včetně Prahy.

Uzávěrka výzvy je 20. 4. 2017.

(Visited 25 times, 1 visits today)