Operační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro dotace na rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak
relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • rozšíření stávajících budov a prostor VTP/PI,
 • výstavbu nových budov stávajících VTP/PI,
 • rekonstrukce stávajících budov VTP/PI,
 • pořízení vybavení do existujících nebo nových budov stávajících VTP/PI, zejména za účelem
  společného využívání technologií,
 • zřízení nových VTP/PI, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné infrastruktury a jasně doložené poptávky,
 • poskytování služeb inovačním podnikům – MSP,
 • provozování inovační infrastruktury (pouze v režimu de minimis).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Hl. m. Praha a městské části,
 • organizace zřízené Hl. m. Prahou a městkými částmi,
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací),
 • podnikatelské subjekty,
 • NNO,
 • profesní a zájmová sdružení.
(Visited 41 times, 1 visits today)