V rámci této výzvy bude podpořen vznik jednoho azylového domu, vznik nejvýše dvou nízkoprahových denních center, vznik zázemí pro terénní programy, vznik jednoho kontaktního centra, vznik jednoho zařízení krizové pomoci v pobytové formě, vznik a rozvoj kulturně komunitních center a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Podporovanými aktivitami jsou:

  • Vznik azylového domu.
  • Vznik nízkoprahových denních center.
  • Vznik terénních programů.
  • Vznik kontaktního centra.
  • Vznik krizové pomoci.
  • Podpora aktivizace komunitního života.
  • Podpora sociálního bydlení.

Oprávněnými žadateli jsou NNO a veřejné instituce – Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.

 

(Visited 33 times, 1 visits today)