Tato výzva Operačního programu Praha – pól růstu je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit a  na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Vznik sociálních podniků.
  • Rozvoj sociálních podniků.
  • Vznik chráněných pracovišť.
  • Rozvoj chráněných pracovišť.

Oprávněnými žadateli jsou NNO, podnikatelské subjekty a veřejné instituce –  Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.

(Visited 34 times, 1 visits today)