V rámci této výzvy budou podpořena záchytná parkoviště systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy v minimálním počtu 30 parkovacích míst. 

Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) – může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra,
ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště). V případě dobíjecích míst musí být zajištěna jejich technologická neutralita (tj. elektrické připojení musí být použitelné pro běžný unifikovaný typ elektrických zástrček).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • Hlavní město Praha,
  • městské části Hl. m. Prahy,
  • Technická správa komunikací Hl. m. Prahy,
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.,
  • Správa železniční dopravní cesty.
(Visited 144 times, 1 visits today)