Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Oprávnění příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací).

Výše podpory: 100 tis. – 3 mil. Kč (a současně max. 60 – 80% z celkových způsobilých výdajů)
Příjem žádostí: 11. červenec 2016 – 30. červen 2017.

(Visited 49 times, 1 visits today)