Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu pro dotace projektů, jejichž cílem je transformace ústavní péče a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.


Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

 •  osobní asistence,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • odlehčovací služba,
 • raná péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby,
 • tísňová péče,
 • denní stacionář,
 • sociálně terapeutická dílna,
 • sociální rehabilitace,
 • centrum denních služeb,
 • služba následné péče,
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionář,
 • domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • domov se zvláštním režimem.

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

(Visited 50 times, 1 visits today)