Karlovarský kraj – vzdělávání lékařů: do 15. 7.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v regionu kraje, která má pomoci řešit nedostatek lékařů těchto specializací v kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – lyžařské trasy: do 15. 7.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu kraje.

Více informací

Karlovarský kraj – lesy: do 10. 7. 2017

Zcela nový dotační program vyhlašuje letos Karlovarský kraj. Dotace jsou určeny na oprakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a na ochranu lesa proti zvěři oplocenkami.

Více informací

Karlovarský kraj – myslivost: do 2. 5. 2017

Karlovarský kraj vypisuje dotaci na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí Karlovarského kraje. Dotace činí 1 500 Kč za 1 ulovený kus, max. 50 tis. Kč na jednoho žadatele.

. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – údržba sportovišť: do 30. 4. 2017

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu udržování sportovních zařízení a udržování a obnovu technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti amatérských sportovních klubů v regionu kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – děti a mládež: do 25. 4. 2017

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu aktivit pro děti a mládež  od 6 do 26 let v regionu kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – likvidace invazních rostlin: do 8. 4. 2017

O dotaci až 150 tis. Kč na likvidaci invazních rostlin mohou žádat vlastníci pozemků  v Karlovarském kraji, na nichž se tyto druy vyskytují.

Více informací

Karlovarský kraj – hospice: do 31. 3. 2017

Karlovarský kraj vypisuje dotaci na podporu provozu a činnosti domácích hospiců, včetně mzdových nákladů. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – dobrovolní hasiči: do 31. 3.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu činnosti jednotek dobrovolných hasičů v obcích na území kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – cyklostezky: do 31. 3.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu budování a údržby cyklistické infrastruktury v regionu kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací