Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v regionu kraje, která má pomoci řešit nedostatek lékařů těchto specializací v kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

  • specializační vzdělávání lékařů dle platných právních norem, v minimální délce dané těmito normami.
  • účastník specializačního vzdělávání se musí zavázat, že po jeho ukončení odpracuje v Karlovarském kraji min. 2 roky.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • pouze právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb, která je oprávněna k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání: všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, a to v souladu s ustanovením § 13 a následujících zákona č. 95/2004 Sb. a která má zároveň místo provozování na území Karlovarského kraje.

Dotace může činit:

  • pro akreditované vzdělávací zařízení max. 10 tis. Kč/ měs.
  • pro vzdělávaného účastníka max. 10 tis. Kč/měs.
(Visited 47 times, 1 visits today)