Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu kraje.

O dotace budou moci žádat vlastníci pozemků, kde se běžecké trasy nacházejí, nebo provozovatelé běžeckých tras, pokud předloží souhlas vlastníka pozemků.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce,
  • příspěvkové organizace obcí,
  • mikroregiony,
  • spolky,
  • nadace,
  • jiné právnické a fyzickém osoby.

Dotace může činit max. 300 tis. Kč. Spoluúčast je min. 50 %.

Každý žadatel může předložit pouze 1 žádost.

(Visited 41 times, 1 visits today)