Plzeňský kraj – individuální dotace: do 31. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu aktivit, pro které nejsou vypsány standardní dotační tituly. Individuální dotace jsou udělovány z fondu hejtmana (OKHE).

Více informací

Královéhradecký kraj – individuální projekty: průběžně do 31. 12. 2017

Královéhradecký kraj poskytuje dotace na individuální roční nebo jednorázové projekty. Je možné žádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu Královéhradeckého kraje.

Více informací