Cílem Výzvy a předmětem podpory je zneškodnění halonů, které již nemají své využití, v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Oprávnění příjemci: Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. h zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění, ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Alokace: 2,5 mil. Kč.

Výše podpory: Dotace činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky.

Příjem žádostí: 2. 1. 2017 – 28. 4. 2017.

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

(Visited 51 times, 1 visits today)