NROS – překlenovací úvěr: do 6. 11. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 25. 9. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 3. 5. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

Jihočeský kraj – dotace úvěrů na předfinancování projektů EU: do 31. 3. 2017

Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, na které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Dotace bude poskytovaná na financování úroků z těchto úvěrů či půjček.

Více informací

Jihočeský kraj – podpora podnikání: průběžně do 31. 3. 2018

Cílem programu je pomocí zvýhodněných úvěrů (pevná úroková sazba 4 % p. a.) umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) v Jihočeském kraji. Žadatel a jeho projekt musí splňovat následující podmínky:

Jablonec nad Nisou – úvěr na rekonstrukce bytových domů: do 28. 2. 2017

Výhodný úvěr s úrokovou sazbou 2 % p. a. poskytuje město Jablonec nad Nisou vlastníkům bytů a bytových domů. Výše úvěru a délka splatnosti se liší v závislosti na typu prací, viz níže:

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 6. 2. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

NROS – NNO: do 30. 9. 2016

Program překlenovací pomoci (3P) Nadace pro rozvoj občanské společnosti poskytuje návratné bezúročné půjčky neziskovým organizacím, které mají závazný příslib financování svých projektů z veřejných zdrojů, ale na přidělení dotací teprve čekají. O překlenovací půjčku z programu 3P lze požádat do 30. 9. 2016.
http://www.nros.cz/…/pro…/program-3p/aktualne-o-programu-3p/