Cílem Výzvy Ministerstva životního prostředí je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2019, nebo do vyčerpání alokace podle toho, která událost nastane dříve. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2020. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých  výdajů. Oprávněnými žadateli jsou obce s rozšířenou působností.

(Visited 26 times, 1 visits today)