Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 60 milionů korun na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení.

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“ a na materiálové nebo energetické využití odpadů  vzniklých při zpracování autovraků. O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů.

Žádosti o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2016 je možno podat od 2. ledna 2017 do 31. března 2017. Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2017 je možno podat od 2. ledna 2018 do 2. dubna 2018.

(Visited 50 times, 1 visits today)