Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje uzávěrky pro podávání žádostí v těchto oblastech:
– sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.
– sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu.
– vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit.
– rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky.
Uzávěrka pro žádosti ve všech oblastech je 21. 9. 2016. Žádat mohou právnické osoby dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

(Visited 48 times, 1 visits today)