Zlínský kraj – vodovody: do 4. 8. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a městských částech. Cílem je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 a místních (městských) částí do 1000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a zlepšení zásobování pitnou vodou.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Zlínský kraj – lesy: do 10. 3. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na podporu hospodaření s lesy ve svém regionu. Cílem je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Zlínský kraj – včelaři: do 3. 3. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na podporu včelařství ve svém regionu. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Zlín – uzávěrky pro regionální projekty

Únor je měsícem, kdy NNO ze Zlínského kraje mohou žádat o dotace hned v několika oblastech:

Více informací

Příspěvky na hospodaření v lesích: do 30. 6. 2016

Příspěvky na osázení a údržbu lesů, vysazování dřevin zpevňujícich meliorace, činnost lesnických školek apod. rozdělují krajské úřady ve svých regionech. Jednotný termín pro podávání žádostí je 30. 6. 2016. Podporované aktivity se v jednotlivých krajích mohou lišit.

Moravskoslezský kraj:
http://www.msk.cz/…/podminky-dotacniho-programu-na-hospoda…/
Olomoucký kraj:
https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-na-hospodareni-v-lesich-…
Zlínský kraj:
https://www.kr-zlinsky.cz/rp10-16-dotace-na-hospodareni-v-l…
Ústecký kraj:
http://www.kr-ustecky.cz/program-pro-poskytovan…/…/p1

Zlínský kraj – kultura: do 3. 6. 2016

O neinvestiční dotaci 10-70 tis. Kč na projekty týkající se estetické výchovy dětí a mládeže, rozvoje amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti, profesionálních kulturních aktivit, řemesel nebo výstav uměleckého charakteru mohou žádat právnické osoby včetně obcí do 3. 6. 2016. Podpořená akce se musí uskutečnit na území Zlínského kraje do 31. 12. 2016. Z grantů není možno hradit mzdové náklady.