OP ŽP – přechody pro vodní živočichy (50. výzva): do 31. 7. 2017

Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Více informací

Olomoucký kraj – bezpečnost dopravy: do 24. 2. 2017

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování přechodů pro chodce na silnicích všech tříd. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy jejich nasvětlením, bezbariérovou úpravou, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místo pro přecházení) a rekonstrukce přechodů pro chodce v průtazích obcí na silnicích I., II. a III. třídy, zvyšující bezpečnost chodců.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací