OP ŽP – přechody pro vodní živočichy (50. výzva): do 31. 7. 2017

Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Více informací

OP ŽP – biodiverzita v sídlech (56. výzva): do 31. 3. 2017

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu pro projekty podporující biodiverzitu v lidských sídlech. Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Více informací

OP ŽP – chráněná území (53. výzva): do 31. 3. 2017

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu pro dotace zaměřené na podporu, udržování, příp. rozšiřování oblastí krajiny se zvláštní péčí – chráněné krajinné oblasti, národní parky apod.

Více informací

OP ŽP – biodiverzita (54. výzva): do 31. 3. 2017

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu pro projekty podporující biodiverzitu krajiny:

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Více informací

OP ŽP – přírodní krajina (55. výzva): do 31. 3. 2017

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu pro dotaci na ochranu přirozených funkcí volné krajiny. Typy podporovaných projektů a aktivit:

Více informací