Světluška – technologie pro nevidomé: do 1. 5. 2017

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška vyhlašuje výzvu pro projekty zlepšující technologie pro zrakově postižené. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Nadace Leontinka – nevidomí: do 30. 4. 2017

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním nadace je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Více informací