Tato výzva Ministerstva životního prostředí je zaměřena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizaci opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Více informací