Světluška – technologie pro nevidomé: do 1. 5. 2017

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška vyhlašuje výzvu pro projekty zlepšující technologie pro zrakově postižené. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – sport handicapovaných: do 21. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – sport handicapovaných: do 30. 3. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Granty Škoda – handicapovaní: do 15. 3. 2017

V okresech Mladá Boleslav, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a okresech přilehlých k těmto třem základním okresům firemní granty mohou podpořit aktivity zaměřené na handicapované:

Více informací

Bariéry – handicapovaní: do 28. 2. 2017

Rada Konta Bariéry rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na rozdělení prostředků z výnosu benefičního televizního pořadu Konta Bariéry a prodeje nosů.

Více informací

Nadace ČEZ – Oranžové schody: do 28. 2. 2017

Nadace ČEZ vyhlásila uzávěrku pro její program Oranžové schody, který je zaměřen na úpravu základních a středních škol na bezbariérové.

Více informací

Úřad vlády – handicapovaní: do 30. 9. 2016

O dotaci na svou činnost mohou požádat spolky sdružující zdravotně postižené. Z programu lze podpořit následující aktivity:

Více informací

MKČR – senioři, postižení, regionální kultura: do 19. 9. 2016

O dotaci na kulturní projekty seniorů nebo zdravotně postižených občanů mohou požádat fyzické nebo právnické osoby. Dotace je určena na profesionální i amatérskou tvorbu ve všech spektrech kulturní činnosti, přičemž tvorba má mít terapeutickou nebo propagační funkci nebo mají být zapojeni umělci z cílových skupin.

MKČR – muzea: do 15. 9. 2016

Vlastníci nebo správci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury, mohou do 15. 9. 2016 žádat o neinvestiční dotaci na instalaci expozic nebo výstav nebo na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Světluška – stipendia: do 7. 9. 2016

O stipendium až 40 tis. Kč/akademický rok mohou požádat Nadační fond Světluška studenti SŠ nebo VŠ s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením.