Technologická agentura České republiky vypisuje dotace na podporu výzkum v programu DELTA (δ) – experimentální vývoj. Podpora je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podporovanými aktivitami jsou:

  • aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude minimálně 1 výstup z kategorie: patent, poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, software.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
  • výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími uchazeči a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Výzkumná organizace musí být uchazečem o podporu, a to buď v roli dalšího účastníka nebo v roli zahraničního partnera.

V souladu s definicemi není dalším účastníkem zahraniční partner. Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze malý nebo střední podnik. Velké podniky se mohou zúčastnit této veřejné soutěže pouze v roli dalšího účastníka. V každém projektu musí být uchazečem o podporu alespoň jeden uchazeč typu výzkumná organizace. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo.

Trvání projektu je 12 měsíců.

Dotace může činit max. 25 mil. Kč. Spoluúčast je min. 26 %.

 

(Visited 44 times, 1 visits today)