Jen 6 hodin stačilo na to, aby byla vyčerpána celá alokace výzvy č. 132 operačního programu Zaměstnanost na projekty zřizování dětských skupin. Aplikace pro podávání žádostí o dotaci v této výzvě byla spuštěna 1. února 2017 v 8.00 hod. a již ve 14.00 hod. Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz uveřejnilo informaci, že alokovaná částka 350 mil. Kč byla v objemu podaných žádostí překročena o 650 mil. Kč. Výzva 132 je přesto stále otevřená a příjem žádostí probíhá až do původně plánovaného termínu uzávěrky dne 30. 6. 2017.

Sdělení MPSV o vyčerpání alokace výzvy

Výzva 132 vyčerpána

(Visited 96 times, 1 visits today)